اینجا دنیای خانومانه است.به دنیای خانومانه خوش آمدید.

اینجا می خوایم به امید خدا،شروع کنیم به تمرینات دوست داشتن خود،احترام به خود،کار کردن روی باورهای غلط مون،و جایگزین کردنش با باورهای درست و صحیح و اصولی.
اینجا می خوایم تبدیل بشیم به خانم های قوی ای که بتونیم جامعه بهتری رو بسازیم.

ادامه مطلب

اکتبر 12, 2017
donya

دنیای خانومانه

اینجا دنیای خانومانه است.به دنیای خانومانه خوش آمدید. اینجا می خوایم به امید خدا،شروع کنیم به تمرینات دوست داشتن خود،احترام به خود،کار کردن روی باورهای غلط […]