ما اگه خودمون رو دوست نداشته باشیم،چیزی برای ارائه به دیگران نخواهیم داشت.
اگر جام وجودی ما خالی باشه،نمیتونیم به دیگران عشق و محبت ببخشیم.
اما اگر به خودمون توجه کنیم و با خودمون رفتار خوب و انسانی ای داشته باشیم،چنان از عشق و محبت سرریز خواهیم شد،که از سرریز جاممون،به دیگران هم خواهیم بخشید.

حالا ممکنه برای دوستان سوال پیش بیاد که چه جوری خودمون رو دوست داشته باشیم؟
چه جوری به خودمون احترام بگذاریم؟

خیلی ساده است.
برای راهنمایی یک نکته رو بهتون میگم.
شما با مهمونتون چطور برخورد می کنید؟
براش غذای خوب درست می کنید.
خونه رو براش مرتب می کنید.
ناراحتش نمی کنید.
بهش سرکوفت نمی زنید.
حتی اگه کار بدی کرده باشه و برای شما تعریف کنه،شما دلداریش میدید.
کاذی می کنید بهش خوش بگذره.
خوب،با خودتون هم این رفتار رو بکنید.

اکتبر 12, 2017

ما اگه خودمون رو دوست نداشته باشیم،چیزی برای ارائه به دیگران نخواهیم داشت. اگر جام وجودی ما خالی باشه،نمیتونیم به دیگران عشق و محبت ببخشیم. اما […]
اکتبر 12, 2017
donya

دنیای خانومانه

اینجا دنیای خانومانه است.به دنیای خانومانه خوش آمدید. اینجا می خوایم به امید خدا،شروع کنیم به تمرینات دوست داشتن خود،احترام به خود،کار کردن روی باورهای غلط […]